cezal24.pl

NFZ Refundacja

NFZ REFUNDACJA

ŚRODKI POMOCNICZE PRZYSŁUGUJĄCE PACJENTOWI CO MIESIĄC,(TJ. PIELUCHOMAJTKI I ICH ZAMIENNIKI, CEWNIKI UROLOGICZNE, WORKI DO ZBIÓRKI MOCZU), W RAMACH NFZ, MOŻNA ZAMÓWIĆ WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE.
 PONIŻSZE KROKI PRZEDSTAWIAJĄ PROCES REALIZACJI ZLECEŃ:

Wizyta u lekarza

Udajemy się do lekarza w celu wystawienia zlecenia na wyrób przez system weryfikacji NFZ.

Wybierz produkt

Wybierz produkt, przygotuj numer zlecenia oraz pesel pacjenta.

Skontaktuj się

Skontaktuj się telefonicznie ze sklepem w celu realizacji zlecenia drogą wysyłkową.

Zadzwoń do nas korzystając z jednego z poniższych numerów telefonu:

17 854 13 50 WEW. 21

885 99 62 55

Pacjenci, którzy dostali wypisany przez lekarza (może to być uprawniona pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta)  wniosek na zaopatrzenie w środki pomocnicze, mogą – będąc ubezpieczonymi – skorzystać z refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia na całość lub część wartości zleconego zaopatrzenia. Wysokość limitów cen na wyroby medyczne będące środkami pomocniczymi oraz zasady refundacji, zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 5 czerwca 2019r.


W wykazie znajduję się również informacja jak często przysługuje refundacja oraz kto może wstawić zlecenie.

Jak zaopatrzyć się w środki pomocnicze (pieluchomajtki, cewniki, worki do zbiórki moczu)?


·Pacjent idzie do lekarza

·Lekarz wystawia i potwierdza zlecenie na wyrób przez system weryfikacyjny NFZ

·Pacjent lub osoba upoważniona przez niego udaje się do miejsca realizacjiJeśli lekarz wystawia formę pisemną zlecenia, należy udać się do NFZ w celu potwierdzenia zlecenia lub do punktu realizacji gdzie zostanie potwierdzone drogą mailową. Potwierdzone zlecenie staje się ważne i można je zrealizować.

Zlecenia na wyroby przysługujące co miesiąc mogą być wystawiane dłużej niż 1 miesiąc, a maksymalnie na 1 rok. Zlecenie wystawione na więcej niż jeden miesiąc można realizować częściowo po jednym lub kilka miesięcy ale w jednym punkcie realizacji. Cezal24.pl działając na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. realizuje drogą wysyłkową zlecenia wyłącznie na środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie, (TJ. PIELUCHOMAJTKI I ICH ZAMIENNIKI, CEWNIKI UROLOGICZNE, WORKI DO ZBIÓRKI MOCZU).


Podstawy prawne:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.05.2017 w sprawie wykazu wyrobów medycznych wykonywanych na zlecenie.

  • Zarządzenie nr 26/2022/DZOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 4.03.2022 w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenia w wyroby medyczne. Rozdział I. Art.1.5. “Realizacja zlecenia drogą wysyłkową może dotyczyć wyłącznie zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie i dokonywana jest z miejsca udzielania świadczeń (…).
Facebook
YouTube
0
    0
    Twój koszyk
    Koszyk jest pustyWróć do sklepu