cezal24.pl

Regulamin

REGULAMIN

 

Regulamin sklepu internetowego Cezal24

 

§1 DEFINICJE:

1. Sklep internetowy pod adresem www.cezal24.pl (dalej również zwany e-sklep lub sklep internetowy) jest własnością Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego „SPECJAŁ” Sp. z o.o. (dalej również zwany Sprzedającym), ul. Al. Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa, NIP: 5170199121, REGON 180188892, KRS: 0000270383; BDO: 000084620 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego adres do korespondencji ul. B. Żeleńskiego 5 , 35-105 Rzeszów, wysokość kapitału zakładowego 115050000,00 telefon kontaktowy: 885 996 255 adres email: [email protected] nr konta bankowego: mBank 08114012250000233867001002 prowadzi sprzedaż towarów, za pośrednictwem sieci Internet.

2.    Klient – osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z sklepu internetowego.

3.      Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego pod adresem www.cezal24.pl.

4.  Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§2 INFORMACJE OGÓLNE

1.       Regulamin określa zasady korzystania z sklepu internetowego, w tym składania zamówień na towary oraz realizacji zamówień, zasady zapłaty ceny za produkty, uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2.    Dane kontaktowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowego „SPECJAŁ” Sp. z o.o. ul. Al. Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa, NIP: 5170199121, REGON 180188892, KRS: 0000270383 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego adres do korespondencji ul. Ciepłownicza 8, 35-322 Rzeszów telefon kontaktowy: 885 996 255, adres email: [email protected], nr konta bankowego: mBank 08114012250000233867001002

3.   Umowa o świadczenie usługi założenia i prowadzenia konta w e-sklepie zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez klienta formularza rejestracyjnego, po zaakceptowaniu Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych oraz potwierdzenia woli utworzenia konta.

4.  Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich, nie zawierają kosztów dostawy.

5.   Ceny widniejące na stronach internetowych sklepu internetowego, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

6.   Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

7.   Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

8.       Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronach sklepu internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i, w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Klienta, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

9.       W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

  

§ 3 ZAMÓWIENIA

1.       Przed złożeniem zamówienia należy założyć konto (w celu założenia konta należy wypełnić formularz rejestracyjny) lub zalogować się w e-sklepie. Istnieje również możliwość dokonania zakupów jako Gość korzystając z opcji „Pomiń logowanie” Podczas zakładania konta/składania zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych/ firmowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania/ siedziby firmy, adresu email, telefonu kontaktowego, nr NIP firmy.

2.       Po założeniu konta Klienta w e-sklepie, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Dane mogą być zmienione przez Klienta po zalogowaniu przez Klienta na konto Klienta
Klient może składać zamówienia za pośrednictwem e-sklepu przez cały tydzień 24h/dobę, realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-18:00.

3.       Klient składa zamówienie poprzez kliknięć na ikonę „dodaj do koszyka”. Po włożeniu wszystkich produktów do koszyka zatwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie na ikonę „Kupuję i płacę”.

4.       Po otrzymaniu przez Sprzedającego, drogą elektroniczną komunikatu o otrzymaniu zamówienia, e-sklep wysyła do Klienta e-mail z informacją o otrzymaniu zamówienia złożonego przez Klienta.

  • 5.       Po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta pracownik e-sklepu weryfikuje zamówienie w szczególności: sprawdza czy wszystkie wymagane dane zostały podane w formularzu zamówienia, ustala czy zamówiony towar jest dostępny w sprzedaży internetowej, następuje realizacja zamówienia.  

6.       Klient rezygnuje z zamówienia za które dokonał zapłaty, Sprzedający zwróci należności niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany przy składaniu zamówienia. Cena podana przy towarach jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

7.       Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia towarów oraz od wielkości i wagi zamówienia i Klient jest o nich informowany przy wyborze sposobu dostawy. Do kwoty zamówienia wlicza się wszystkie towary objęte zamówieniem.

8.       Ewentualne zmiany cen towarów będą obowiązywały od momentu wprowadzenia ich do systemu informatycznego
e-sklepu i nie dotyczą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.

9.       Przeprowadzane akcje promocyjne przez Sprzedającego nie podlegają łączeniu, chyba że co innego wynika z regulaminu danej promocji.

 

§ 4 REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

1.       Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w ten sam dzień roboczy, w przypadku złożenia zamówienia i dokonania płatności do godz. 12, lub następnego dnia roboczego po otrzymaniu zapłaty poprzez system płatności internetowych  dotpay, Przelewy24 lub płatności przy odbiorze

2.       Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Czas dostarczenia zamówienia zależy od wybranej przez Klienta opcji dostawy. Towar dostarczamy:
 

a)       za pośrednictwem firm kurierskich pod wskazany przez Klienta adres;

b)      Do Paczkomatu InPost

c)       Za pośrednictwem Orlen Paczka  odbiór w wybranych punktach.

3.       W przypadku niemożliwości dostarczenia w wyżej wymienionym czasie, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sprzedającego.

4.       Dostawa towaru realizowana jest we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu przez Klienta zamówienia.

5.       Koszty dostawy towaru do kwoty 199 zł w całości pokrywa Klient

6.       Zaleca się, aby Klient ocenił stan towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera
i w jego obecności. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru zaleca się w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą/paragonem sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie
. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie u Sprzedającego zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować
z godnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale “Reklamacje i zwroty”.

7.       Koszt dostawy towaru jest uzależniony od objętości towarów, wagi towarów i widoczny jest w chwili składania zamówienia. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.

8.       W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Klienta.

9.       Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 30 dni od złożenia zamówienia przez Klienta.

10.   Jeżeli z powodu niedostępności towarów objętych zamówieniem Sprzedający nie może zrealizować zamówienia w całości, Sprzedający zawiadomi o tym Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 5 dni od zawarcia umowy i zwróci wpłacone środki na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany przy składaniu zamówienia. Zawiadomienie zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia.

11.   Jeżeli z powodu niedostępności części towarów objętych zamówieniem lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację całości zamówienia w terminie, Sprzedający nie może zrealizować zamówienia w części, może zaproponować Klientowi:
a) anulowanie całego zamówienia – zgoda Klienta oznacza zwolnienie Sprzedającego z obowiązku realizacji całego zamówienia;
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja w wyznaczonym terminie nie jest możliwa – zgoda Klienta oznacza obowiązek Sprzedającego realizacji zamówienia w części oraz zwolnienie Sprzedającego z obowiązku realizacji zamówienia w pozostałym zakresie;
c) podział zamówienia na części i określenie nowego terminu dostawy dla tej części zamówienia, której realizacja w pierwotnym terminie nie jest możliwa (w tym przypadku Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z wysyłką zamówienia w kilku przesyłkach).
Zawiadomienie zostanie wysłane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zawarcia umowy, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia. Jeśli Użytkownik dokonał zapłaty za anulowane zamówienie bądź jego część, Sprzedający zwróci należność niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany przy składaniu zamówienia.

12.   Jeśli Klient nie podejmie decyzji w przypadku, o którym mowa w pkt. 10 powyżej lub brak jest możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedającego, Sprzedający dostarczy Klientowi towary, co do których realizacja zamówienia jest możliwa w terminie, zaś w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane. Sprzedający powiadomi o tym niezwłocznie Klienta na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia. Jeśli Klient  dokonał zapłaty za zamówienie, Sprzedający zwróci odpowiednią część należności na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany przy składaniu zamówienia. W tej sytuacji Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 7 Regulaminu. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca także koszty zwrotu Produktu.
Postanowienia § 4 ust. 9, 10, 11, 12 Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do Klientów będących Konsumentami.

 

§5 PŁATNOŚĆ

1.       Płatności za zamówienie można dokonać w jeden z następujących sposobów:

a)       za pomocą dotpay i Przelewy24– na zasadach obowiązujących w systemach płatności internetowych.

b)      przy odbiorze – opłata za zamówienie pobierana jest w formie gotówki przez pracownika firmy kurierskiej

  1. Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za częścí zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

3.       Dostępne formy płatności zależne są od tego, czy zamówienie jest opłacane z góry czy z dołu jak również są uzależnione od sposobu dostarczenie przedmiotu zamówienia. Forma płatności może być ponadto uzależniona od rodzaju produktu i wartości zamówienia.

 

§6 REKLAMACJE

1.       Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionych przez Kupującego towarów bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

2.       Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może:
a) skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego ( dotyczy towarów objętych gwarancją),
b) złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).

3.       Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronach e-sklepu, a wyglądem towaru dostarczonego do Klienta, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Klient podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

 

§ 7 POSTANOWIENIA DOTYCZĄ KONSUMENTÓW

1.       O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie jedynie do Klientów będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedającym, a Konsumentem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zwanej dalej „ustawą”.

2.       Z zastrzeżeniem ust. 10 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
b) obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
c) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
d) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3.       Konsument może odstąpić od umowy, składając w formie pisemnej Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Sprzedającego).

4.       Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.       Jeżeli Sprzedający nie zaproponowała, że sama odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.       Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.       Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponowała, że sama odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedający zgodziła się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

8.       Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9.       Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”.
Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Produktu.
Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Produktu w e-sklepie (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: [email protected] lub pisemnie na adres ul. B. Żeleńskiego 5,
35-105 Rzeszów z dopiskiem „Sklep internetowy – reklamacja”
Sprzedający w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

10.   W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający wymieni reklamowany towar na pozbawiony wad lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedający odsyła towar pozbawiony wad na swój koszt na adres podany przez Konsumenta.

 

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.       Dane osobowe podawane przez Klientów w e-sklepu ( w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji, w procesie korzystania z e-sklepu, w tym dokonywania zakupów) przetwarzane są przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowego „SPECJAŁ” Sp. z o.o. ul. Aleja Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa, NIP: 5170199121, REGON 180188892, KRS: 000027038.

2.       Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia, świadczenia usług, które wymagają podania danych osobowych.  

3.       Klient ma  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), usunięcia oraz pozostałe prawa opisane w Polityce Prywatności, której treść dostępna jest tutaj https://cezal24.pl/polityka-prywatnosci.html.

4.       Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane przez  Sprzedającego w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zamówienia, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w e-sklepie. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowy Klienta znajdują się na stronie internetowej e-sklepu poświęconej polityce prywatności, która jest integralną częścią Regulaminu. Z polityką prywatności można zapoznać się klikając w link: tutaj https://cezal24.pl/polityka-prywatnosci.html

5.       Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w zakładce Polityka Prywatności w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem : [email protected] 

6.       W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług sklep internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są̨ odczytywane przy każdorazowym połączeniu się̨ przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić́ warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez sklep internetowy do plików cookies za pomocą̨ ustawień́ swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić́ ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać́, iż̇ nieakceptowanie plików cookies może spowodować́ utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają̨ na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.

 

§9 NEWSLETTER

1.       Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Sprzedającego oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Sprzedającego oraz jego partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów Sprzedającego i jego partnerów biznesowych oraz promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiednio opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce  „Aktualizacje” poprzez wpisanie adresu mailowego i kliknięcie na ikonkę „Wyślij”  Na podany adres mailowy klienta przyjdzie informacja z linkiem do potwierdzenia subskrypcji cezal24.pl  

2.       Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.

3.       Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez kliknięcie w link do unsubscribe (rezygnacji) przy otrzymywaniu wiadomości z newsletterem.    

 

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) oraz Ustawy prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2001 Nr 126, poz. 1381).

2.       Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedającym,
a Klientami nie będącymi Konsumentami będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sprzedającego pod adresem www.cezal24.pl.

3.       Do złożenia zamówienia w e-sklepie oraz do założenia konta konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.cezal24.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

4.       Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 05.10.2021 r. i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.

 

Do pobrania

Zacznij zakupy

Facebook
YouTube

Niniejsza strona korzysta z plików cookieInformujemy, iż na tej stronie używamy plików cookie do przetwarzania informacji o urządzeniach końcowych i danych osobowych. Przetwarzanie ma na celu integracji treści, usług zewnętrznych i elementów podmiotów trzecich, analizie statystycznej/pomiarowej, spersonalizowanej reklamie oraz integracji mediów społecznościowych. W zależności od funkcji dane są przekazywane podmiotom trzecim i przez nie przetwarzane. Wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki zgoda ta jest dobrowolna, nie jest wymagana do korzystania z naszej strony internetowej. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.

0
    0
    Twój koszyk
    Koszyk jest pustyWróć do sklepu